PESTOVANIE DROBNÉHO OVOCIA A VŔBY KOŠIKÁRSKEJ

Ing. Ján Daniel
Telefón: +421(0) 43 589 42 48
E-mail: scpv@orava.sk
Adresa: Krivá 66, 027 55 Krivá

SEMENÁRSTVO TRÁV A ĎATELINOVÍN, ČISTENIE A PREDAJ OSIVA 

Ing. Pavel Lukáč     
Telefón:  +421(0) 43 310 02 10
Mobil:     +421(0) 911 267 918
E-mail: pavel.lukac@nppc.sk                                       
Adresa: Prievidzská ulica, 039 01 Turčianske Teplice (Diviaky)