Ing. Miriam Kizeková, PhD.
Riaditeľka NPPC-VÚTPHP
Telefón: +421 48 31002 26
Mobil: + 421 903 254 562
E-mail:   miriam.kizekova@nppc.sk

Ing. Jozef Čunderlík, PhD.
Zástupca riaditeľky NPPC-VÚTPHP
Telefón: + 421 48 31002 13
Mobil: + 421 902 035 575
E-mail:   jozef.cunderlik@nppc.sk

Ing. Mariana Jančová, PhD. 
Vedecká sekretárka 
Telefón: + 421 48 31002 26
Mobil: + 421 903 254 562
E-mail:   mariana.jancova@nppc.sk