Výskum pre udržateľný chov zvierat, ochranu životného prostredia, zachovanie diverzity prírody a krajiny.