Odbor chemických analýz tvorí chemické laboratórium VÚTPHP, ktoré vykonáva agrochemické analytické rozbory potrebné pri riešení výskumných úloh, projektov a účelových činností podľa požiadaviek výskumných a vedeckých pracovníkov. Analytické rozbory sú zabezpečované chemickými a fyzikálnymi metódami zameranými na určenie limitného zaťaženia environmentálnych aspektov v rastline, pôde, vode a ovzduší. V rámci poradenskej činnosti odbor poskytuje chemické rozbory pôdy, rastlinného materiálu a analýzy objemových a jadrových krmív formou služieb aj pre iné organizácie a poľnohospodárske subjekty.

 


 

Pracovníci

Meno, pozícia E-mail Telefón
Ing. Ľubica Jančová 
Výskumná pracovníčka
lubica.jancova@nppc.sk +421 48 31002 11
+421 903 563 372
Ľudmila Kajanová
Laborantka
ludmila.kajanova@nppc.sk +421 48 31002 60
Jana Lizoňová
Laborantka
jana.lizonova@nppc.sk +421 48 31002 78