Poradenské služby NPPC – VÚTPHP Banská Bystrica

Odborné poradenské aktivity v teréne

 • doprava na miesto, kde je potrebné vykonať poradenskú aktivitu (poľnohospodársky subjekt) → vzdialenosť v km x 0,37 €/km
 • obhliadka plochy, na ktorej je potrebné vykonať poradenskú aktivitu, prípadne odber vzoriek → čas, strávený na mieste + čas, strávený na ceste x 25,00 €/hod.

Odborné poradenské aktivity

 • príprava, spracovanie, analýza vstupných údajov, vypracovanie projektu → čas x 25,00 €/hod.
 • vyhodnotenie analýz z laboratória + odporúčania, z nich vyplývajúce → čas x 25,00 €/hod.

Odborné projektové práce

 • vypracovanie projektu (zatrávnenie, obnova TP, LPH …….) 25,00 €/h

Technické služby 15,00 €/hod.
Expertné služby 45,00 €/hod.

Ceny sú bez DPH


Charakteristika poradenskej činnosti:

 • Posúdenie stavu porastu.
 • Poradenstvo pri zakladaní a obnove porastov tráv a ďatelinovín.
 • Poradenstvo pri výbere vhodných druhov a odrôd tráv a ďatelinovín pre siate a prisievané porasty.
 • Poradenstvo v oblasti obhospodarovania a ošetrovania trávnych porastov.
 • Poradenstvo v oblasti pratotechnických opatrení na trávnych porastoch.
 • Poradenstvo v oblasti pestovania vŕby košikárskej.
 • Poradenstvo v oblasti pestovania čučoriedky vysokej a brusnice pravej.
 • Poradenstvo v oblasti aplikácie hnojív.
 • Poradenstvo v oblasti zberu krmovín a prípravy krmovín na konzervovanie.
 • Poradenstvo v oblasti výberu technológie a techniky konzervovania objemových krmív.
 • Poradenstvo v oblasti kvality, výživnej hodnoty krmív.
 • Poradenstvo v oblasti zostavenia kŕmnych dávok a kŕmneho plánu.
 • Poradenstvo v oblasti techniky a organizácie pasenia zvierat.
 • Poradenstvo v oblasti ekologického poľnohospodárstva.
 • Poradenstvo v oblasti agroenvironmentálneho obhospodarovania trávnych porastov.

Kontaktné osoby

REVITALIZÁCIA  A ZAKLADANIE TRÁVNYCH PORASTOV

Ing. Vladimíra Vargová, PhD.
E-mail: vladimira.vargova@nppc.sk
Telefón: +421 (0) 48 310 02 27
Mobil:    +421 (0) 911 278 051
Adresa: Mládežnícka 36, 974 21 Banská Bystrica

Mgr. Ľubomir Hanzes, PhD.
E-mail: lubomir.hanzes@nppc.sk
Telefón: +421 (0) 44 290 10 10
Mobil:    +421 (0) 903 557 406
Adresa: Gašperíkova 599, 033 01 Liptovský Hrádok

BEZOREBNÉ PRÍSEVY, PRENÁJOM TECHNIKY

Ing. Jozef Čunderlík, PhD.      
E-mail: jozef.cunderlik@nppc.sk
Telefón: +421 (0) 48 310 02 13
Mobil:    +421 (0) 902 035 575            
Adresa: Mládežnícka 36, 974 21 Banská Bystrica

SYSTÉMY PASENIA ZVIERAT A KONZERVOVANIA KRMOVÍN

Ing. Mariana Jančová, PhD. 
E-mail: mariana.jancova@nppc.sk
Telefón: +421 (0) 48 310 02 27
Mobil:    +421 (0) 911 258 266
Adresa: Mládežnícka 36, 974 21 Banská Bystrica