LABORATÓRNY ROZBOR OBJEMOVÝCH KRMÍV A KŔMNYCH ZMESÍ

ParameterCena bez DPH
Príprava vzorky *3,50 €
K, Mg, Ca, Na * (každý jeden prvok)6,00 €
N-látky (N) *8,00 €
Mineralizácia vzorky mokrou cestou7,00 €
Anorganická forma dusíka N-NO38,00 €
P *7,00 €
Popoloviny *4,00 €
Pôvodná sušina *3,00 €
Sušina (gravimetricky) *3,00 €
Tuk *6,00 €
Vláknina hrubá *8,50 €
Vláknina NDV11,00 €
Vláknina ADV11,00 €
Mikrovlnný rozklad rastlinného materiálu12,00 €
Ťažké kovy Cu, Zn, Fe, Mn, Cd, Co, Cr, Ni (každý jeden prvok)11,00 €
Vodorozpustné cukry15,00 €
Pufrová kapacita8,00 €

LABORATÓRNY ROZBOR SILÁŽÍ

PARAMETERCena bez DPH
Príprava vodného výluhu *2,50 €
Alkohol *5,00 €
Kyslosť vodného výluhu*4,00 €
Obsah kyselín (mliečna , octová, maslová, propiónová) *11,00 €
NH3 *4,00 €
pH *3,00 €

KOMPLET je celkový rozbor pozostávajúci z parametrov označených hviezdičkou.

Rozborcena bez dph
Celkový rozbor siláží s výpočtami (Komplet)96,50 € 
Celkový rozbor kukuričnej siláže s výpočtami (Komplet)92,50 € 
Celkový rozbor sena s výpočtami (Komplet)64,00 € 

Ak sa vzorka nestanovuje ako Komplet pripočítava sa k analyzovaným parametrom rozboru mineralizácia vzorky mokrou cestou.

KONTAKT

Ing. Ľubica Jančová 
Tel.: +421 (0) 48 31 00 211 
Mobil: +421 903 563 372
E-mail: lubica.jancova@nppc.sk