LABORATÓRNY ROZBOR OBJEMOVÝCH KRMÍV A KŔMNYCH ZMESÍ

ParameterCena bez DPH
Príprava vzorky *2,50 €
K, Mg, Ca, Na * (každý jeden prvok)3,32 €
N-látky (N) *4,15 €
Mineralizácia vzorky mokrou cestou5,50 €
Anorganická forma dusíka N-NO34,48 €
P *4,15 €
Popoloviny *1,99 €
Pôvodná sušina *1,66 €
Sušina (gravimetricky) *1,99 €
Tuk *4,98 €
Vláknina hrubá *5,64 €
Vláknina NDV7,30 €
Vláknina ADV7,30 €
Mikrovlnný rozklad rastlinného materiálu7,42 €
Ťažké kovy Cu, Zn, Fe, Mn, Cd, Co, Cr, Ni (každý jeden prvok)8,33 €
Vodorozpustné cukry5,50 €
Pufrová kapacita3,33 €

LABORATÓRNY ROZBOR SILÁŽÍ

PARAMETERCena bez DPH
Príprava vodného výluhu *1,80 €
Alkohol *3,98 €
Kyslosť vodného výluhu*1,66 €
Obsah kyselín (mliečna , octová, maslová, propiónová) *8,30 €
NH3 *3,98 €
pH *1,33 €

*KOMPLET je celkový rozbor pozostávajúci z parametrov označených  hviezdičkou

Rozborcena bez dph
Celkový rozbor siláží s výpočtami (Komplet)61,39 € 
Celkový rozbor kukuričnej siláže s výpočtami (Komplet)57,41 € 
Celkový rozbor sena s výpočtami (Komplet)36,18 € 

Ak sa vzorka nestanovuje ako Komplet pripočítava sa k analyzovaným parametrom rozboru mineralizácia vzorky mokrou cestou.

KONTAKT

Ing. Ľubica Jančová 
Tel.: +421 (0) 48 31 00 211 
Mobil: +421 903 563 372
E-mail: lubica.jancova@nppc.sk