VÝSKUMNÝ ÚSTAV TRÁVNYCH PORASTOV A HORSKÉHO POĽNOHOSPODÁRSTVA
Mládežnícka 36, 974 21 Banská Bystrica

VÚTPHP – Úsek riaditeľa

Kizeková Miriam, Ing., PhD.miriam.kizekova@nppc.sk048/31002260903 254 562riaditeľ / Managing Director
Čunderlík Jozef, Ing., PhD.jozef.cunderlik@nppc.sk048/31002130902 035 575zástupca riaditeľa / Deputy-Managing Director
Lalíková Vlastavlasta.lalikova@nppc.sk048/31002380903 900 463referent pre ekonomiku a správu

VÚTPHP – Odbor pratotechniky

Vargová Vladimíra, Ing., PhD.vladimira.vargova@nppc.sk048/31002270911 278 051vedúci / Head
Čunderlík Jozef, Ing., PhD.jozef.cunderlik@nppc.sk048/3100213výskumný pracovník II.b
Kováčiková Zuzana, Ing., PhD.zuzana.kovacikova@nppc.sk048/3100230výskumný pracovník II.b
Martincová Janka, Ing., PhD.janka.martincova@nppc.sk048/3100231výskumný pracovník II.b

VÚTPHP – Odbor horských systémov a techniky

Jančová Mariana, Ing., PhD.mariana.jancova@nppc.sk048/31002090911 258 266vedúci / Head vedecký sekretár
Beňová Dáša, Ing., PhD.dasa.benova@nppc.sk048/3100233výskumný pracovník II.b
Dugátová Zuzana, Ing.zuzana.dugatova@nppc.sk048/3100253výskumný pracovník
Jendrišáková Stela, Ing., PhD.stela.jendrisakova@nppc.sk048/3100235výskumný pracovník II.b
Mikloš Imrichimrich.miklos@nppc.sk048/3100206technický pracovník
Pollák Štefan, RNDr.stefan.pollak@nppc.sk048/3100217výskumný pracovník

VÚTPHP – Odbor chemických analýz

Jančová Ľubica, Ing.lubica.jancova@nppc.sk048/31002110903 563 372vedúci / Head
Kajanová Ľudmilaludmila.kajanova@nppc.sk048/3100260technický pracovník – laborant
Lizoňová Janajana.lizonova@nppc.sk048/3100278technický pracovník – laborant
Rogožníková Alena, RNDr.alena.rogoznikova@nppc.sk048/3100294výskumný pracovník

VÚTPHP – Regionálne výskumné pracovisko Liptovský Hrádok
Gašperíkova 599, 033 01 Liptovský Hrádok

Hanzes Ľubomír, Mgr., PhD.lubomir.hanzes@nppc.sk044/29010100903 557 406výskumný pracovník II.b
Ilavská Iveta, Ing., PhD.iveta.ilavska@nppc.sk044/2901011výskumný pracovník II.b
Britaňák Norbert, Ing., PhD.norbert.britanak@nppc.sk044/2901012výskumný pracovník II.b

VÚTPHP – Výrobňa trávnych osív – Turčianske Teplice (Diviaky)
Prievidzská ulica, 039 01 Turčianske Teplice

Lukáč Pavel, Ing.pavel.lukac@nppc.sk043/31002100903 523 372vedúci / Head
Dírer Dušanobsluha strojov a zariadení
Grusman Ľubomírlubomir.grusman@nppc.skobsluha strojov a zariadení