VÝZNAM AGROCHEMICKÝCH ROZBOROV PÔDY

Agrochemické rozbory chránia pôdu pred prehnojení a prevápnením, umožňujú aplikovať hnojivá podľa potreby a tým šetria naše peniaze. Dávky hnojív je dôležité prispôsobiť nielen nárokom rastlín, ale aj zásobám živín v pôde. Podľa poznania stavu zásob živín v pôde je možné racionálne regulovať hnojenie fosforom, draslíkom, resp. horčíkom, prípadne vápnenie podľa stavu pôdnej reakcie. Význam agrochemických rozborov sa väčšinou podceňuje, no kupovaním a aplikáciou viaczložkových hnojív zbytočne plytváme peniazmi.

Dôležitý je odber pôdnej vzorky. Priemernú vzorku pôdy odoberte z plochy s približne rovnakými pôdnymi podmienkami a rovnakým druhom pestovaných plodín do hĺbky: orná pôda (zelenina, poľné plodiny): 0-0,3 m, ovocné stromy: 0-0,4 m, vinič: 0-0,6 m. Jednotlivé pôdne vzorky (z nich vytvoríte priemernú vzorku) odoberte najlepšie rýľom približne z 10 miest rozmiestnených šachovnicovite po celej ploche. Rýľom vyhĺbte kolmú jamu do hĺbky podľa plodiny. Vrchnú vrstvu a bočné okraje pôdnej vrstvy na rýle väčším nožom odstráňte, zostane hranolček pôdy široký 2 – 5 cm a príslušnej dĺžky. Odobrané pôdne vzorky potom spolu dokonale premiešajte, odstráňte kamene a zvyšky rastlín. Vzniknutú priemernú vzorku doručte do laboratória na analýzu.

Prevádzková doba laboratória je od 6:00 hod do 14:00  v pracovných dňoch. Analýzy sú vykonávané v rozsahu požiadaviek právnych predpisov štandardnými normovanými postupmi. Termíny dodania výsledkov aj s odporučenou dávkou hnojenia je do 15 pracovných dní od prevzatia vzoriek do laboratória. Vzorky je možné posielať aj poštou.

Parametercena bez dph
Úprava vzorky*1,50 €
Príprava pôdneho výluhu*2,50 €
Vlhkosť gravimetricky1,99 €
Mineralizácia vzorky mokrou cestou5,50 €
Anorganická forma dusíka N-N034,48 €
Anorganická forma dusíka N-NH4+  4,48 €
Celkový dusík* (N) 4,48 €
Fosfor* (P), (Melich III )4,48 €
Draslík* (K), (Melich III )3,32 €
Horčík* (Mg), (Melich III )3,32 €
Vápnik (Ca), (Melich III )3,32 €
pH/KCl potenciometricky*1,99 €
uhlík a výpočet obsahu humusu*6,10 €
HK/ FK5,48 €
Kopeckého valce6,00 €
Zrnitostné zloženie pôdy ( 6 frakcií )27,60 €
Stanovenie uhličitanov – Jankov vápnomer2,50 €
Extrakcia pôdy zriedenou kyselinou dusičnou4,60 €
Ťažké kovy Cu, Zn, Fe, Mn, Cd, Co, Cr, Ni (každý jeden prvok)8,33 €
Celkový agrochemický rozbor pôdy Komplet27,69 €

*KOMPLET je celkový rozbor pozostávajúci z parametrov označených  hviezdičkou

KONTAKT

Ing. Ľubica Jančová 
Tel.: +421 (0) 48 31 00 211 
Mobil: +421 903 563 372
E-mail: lubica.jancova@nppc.sk