Výrobňa trávnych osív Turčianske Teplice (Diviaky) zabezpečuje produkciu osív tráv a ďatelinovín v súlade s druhovou a odrodovou potrebou praxe za spolupráce so šľachtiteľskými stanicami a množiteľmi na Slovensku a v zahraničí. Vykonáva obchodnú činnosť v predaji, pozberovej úprave, sušení, čistení a skladovaní trávnych a ďatelinových osív, odborné poradenstvo v semenárstve tráv a ďatelinovín spolu s výkonom služieb pre poľnohospodársku prax v oblasti zakladania, prísevov ďatelinotrávnych miešaniek, trávnych porastov, rekreačných, športových a iných účelových trávnikov v spojitosti s návrhom a kompletizáciou zariadení pre pasienkarstvo.


Pracovníci

Meno, pozíciaE-mailTelefón
Dušan Dírer
Technický pracovník
dusan.direr@nppc.sk421 43 31002 10 
Ing. Pavel Lukáč
Vedúci VTO 
pavel.lukac@nppc.sk421 43 31002 10 421 903 523 372