Diferencovaná výživa trávnych porastov
Autori:
Ing. Vladimíra Vargová, PhD.
Ing.  Zuzana Kováčiková, PhD.
Rok vydania: 2021

Revitalizácia opustených trávnych porastov
Autori:
Mgr. Ľubomír Hanzes, PhD.
Ing. Norbert Britaňák, PhD.
Ing. Iveta Ilavská, PhD
Rok vydania: 2020

Pestovanie brusnice vysokej (Vaccinium corymbosum L.) a obsah bioaktívnych látok v plodoch tohto ovocia v podmienkach severného Slovenska
Autori:
Ing. Michal Medvecký, PhD.
Ing. Ján Daniel

Rok vydania:2019

Využitie druhotného produktu z bioplynových staníc vo výžive trávnych porastov
Autori:
Ing. Zuzana Kováčiková, PhD.
Ing. Vladimíra Vargová, PhD.
Ing. Milan Michalec, CSc.

Rok vyzdania: 2018

Ekologická obnova trávnych porastov
Autori:
Ing. Janka Martincová, PhD.
Ing. Miriam Kizeková, PhD.
Ing. Milan Michalec, CSc.

Rok vydania: 2017

Manažment biotopv trávnych porastov
Autori: Ing. Stela Jendrišáková, PhD.
Rok vydania: 2016

Pestovanie a využitie trávnych a Ďatelinotrávnych porastov na ornej pôde podhorských a horských oblastí
Autori:
Ing. Iveta Ilavská, PhD.
Mgr. Ľubomír Hanzes, PhD.
Ing. Norbert Britaňák, PhD.
Ing. Mariana Jančová, PhD.

Rok vydania: 2015

Využitie biomasy z trávnych porastov a vŕby na energetické účely
Autori:
Ing. Ján Daniel
RNDr. Štefan Pollák

Rok vydania: 2014

Obhospodarovanie trvalých trávnych porastov eliminujúce klimatickú zmenu a zabezpečujúce udržateľnosť porastov
Autori:
Ing. Vladimíra Vargová, PhD.
Ing. Zuzana Kováčiková, PhD.
Ing. Milan Michalec, CSc.

Rok vydania: 2013