Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum | Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva


Mládežnícka 36, 974 21 Banská Bystrica | IČO: 42337402
tel.: +421 48 3100225 | sekretariat@vutphp.sk | www.nppc.sk


Ubytovňa NPPC – VÚTPHP Banská Bystrica

NPPC-VÚTPHP ponúka krátkodobé ubytovanie v ubytovacích priestoroch bunkového typu (2 izby so spoločným sociálnym zariadením) a spoločnou kuchynkou na chodbe.

Kontaktná osoba: Zuzana Mališková 0902 390 483